Over ons

Sinds 2010 zijn wij een officiële stichting, met bestuur. Ons dagelijks bestuur bestaat uit:

voorzitter Herman Bakker
secretaris Karel Hellinga
penningmeester Tine Schregardus

Daarnaast hebben we zeven vaste leden binnen het bestuur.

Met deze tien mensen organiseren wij alle festiviteiten, alles wat vooraf en op de dag zelf moet gebeuren wordt belangeloos en kosteloos door deze groep voortvarend aangepakt.

Daarnaast zijn er op de dag van het kerstdiner een tiental leuke mensen die zich ook volledig belangeloos beschikbaar stellen om de groep gasten tijdens de kerstavond te bedienen en alle verdere werkzaamheden op die dag aan te pakken.

De zomerse activiteit proberen we met ons eigen team te realiseren omdat elk entreekaartje betaald moet worden en dan hebben we liever dat dit kaartje naar een kind gaat dan naar een begeleider. Tijdens de zomeractiviteit is het bovendien niet noodzakelijk om veel vrijwilligers in te zetten aangezien de ouders zelf aanwezig zijn om op hun kinderen te letten en de catering ter plaatse wordt geregeld op locatie.

Om extra geld te genereren staan wij als vrijwilligers regelmatig op braderieën en kerstmarkten in onze gemeente om onze doelgroep onder de aandacht te brengen. Daar Flyeren we en proberen we met ludieke acties onze stichting te promoten.

Eens per jaar houden we een Bingo avond waar altijd veel publiek op af komt die een reuze gezellige avond hebben met prachtige prijzen die door de middenstand van Dokkum beschikbaar worden gesteld.

Daarnaast sturen we in de novembermaand een brief naar de ondernemers in de regio met de vraag of zij ons willen sponseren. Omdat wij volledig afhankelijk zijn van sponsoren proberen we waar mogelijk geld te genereren. De serviceclubs Lions en Rotary Dokkum hebben ons in hun goede doelen club opgenomen en daar zijn we heel erg blij mee.

Via de kerstavonden ontstaan vriendschappen die we op de avond zelf ook stimuleren door mensen met elkaar in contact te brengen. Wij proberen de jeugd te betrekken bij de ouderen door hen op deze avonden te vragen of ze de oudere mensen die niet meer goed ter been zijn, te helpen waar nodig, dit brengt jong en oud met elkaar in contact en daaruit zijn al blijvende contacten ontstaan in de loop van de jaren.